Spelregels

Er is een aantal spelregels opgesteld door de Speel-O-theek. Een volledig overzicht is op papier verkrijgbaar in de Speel-O-theek zelf.

Leenperiode
U mag steeds speelgoed lenen voor een periode van 3 weken. U mag maximaal 2 keer verlengen. Verlengen kan tijdens de openingstijden, telefonisch of ter plaatse of via ons mailadres: speelotheekrooi@hotmail.nl0
U kunt niet verlengen wanneer het speelgoed reeds door een ander is gereserveerd. Speelgoed moet SCHOON worden ingeleverd.


Reserveren
U kunt speelgoed reserveren, dit kost € 0,50. Als het door u gereserveerde speelgoed binnenkomt, wordt u gebeld en heeft u een week de tijd om het op te komen halen. U mag slechts een stuk speelgoed tegelijkertijd reserveren.
Een uitzondering hierop vormt onze verjaardagstroon. Omdat men deze voor speciale dagen wil lenen, worden hiervoor precieze afspraken gemaakt m.b.t. ophalen en terugbrengen. Heeft u hiervoor belangstelling, informeer dan tijdig in de Speel-o-theek.

Boete bij te laat inleveren
€ 0,25 per stuk speelgoed per verstreken openingsperiode.
Voorbeeld: u levert 2 stuks speelgoed een week te laat in.
De boete bedraagt dan € 1,50  (0,25 x 2 stuks speelgoed x 3 openingsperioden)

Boete bij incompleet of kapot speelgoed
€ 1,00 per onderdeel als het gaat om een klein of niet essentieel onderdeel
€ 5,00 borg als het gaat om een groot of essentieel onderdeel, u hoort dan zo snel mogelijk hoe hoog de werkelijke boete is.
Als u het zoekgeraakte onderdeel binnen 6 weken terugbrengt met de kwitantie, dan wordt de boete aan u terugbetaald.