FaceBookTwitter

Bestuur

Marieke van Nuland: Voorzitter

Bertie Kuipers: Penningmeester

Karin de Jong: Secretaresse en ledenadministratie

Wilma van der Linden: Inkoop speelgoed

Sjannie Dekkers: Ondersteunend lid en planning vrijwilligers